Kết quả xổ số miền trung Thứ 6

Xổ số Miền Trung ngày 26/5/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8
71
00
G7
773
729
G6
8903
4694
2899
4585
8129
8932
G5
5325
8513
G4
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
G3
95981
00123
51898
25004
G2
12674
11719
G1
38441
72488
ĐB
006330
569179
Phóng to
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 , 0, 3, 3 , 0, 4
1 5 3, 5, 9
2 3, 4, 5 0, 9, 9
3 0 0, 9
4 1 0
5 5
6 8
7 1, 3, 4, 7 9
8 1 5, 8
9 1, 4, 7 8

Xổ số Miền Trung ngày 19/5/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8
64
30
G7
982
453
G6
4306
7665
4643
4329
9594
0315
G5
9564
2220
G4
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
G3
37145
88820
47972
20969
G2
39972
02673
G1
07964
74030
ĐB
930199
723029
Phóng to
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 , 1, 6
1 2
2 0 0, 8, 9, 9
3 4, 7 0, 0
4 4, 5
5 3
6 2, 4, 4, 4, 5 9
7 0, 2 2, 2, 3, 4, 5, 9
8 2
9 9 4, 5, 8

Xổ số Miền Trung ngày 12/5/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8
61
89
G7
195
945
G6
4279
4690
1621
3289
6178
5459
G5
3778
3121
G4
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
G3
47500
86478
34293
51414
G2
42785
06540
G1
06414
61385
ĐB
701483
320593
Phóng to
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 , 0, 1, 5 , 4
1 4, 5 3, 4
2 1
3 2
4 0, 4, 5
5 4
6 1, 9 6, 8
7 8, 8, 9 7, 8
8 3, 5 5, 9, 9
9 0, 3, 5, 5 3, 3

Xổ số Miền Trung ngày 5/5/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8
31
61
G7
132
205
G6
4834
7041
6252
4708
4817
9938
G5
3663
1933
G4
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
G3
36723
85477
00590
74522
G2
79570
78395
G1
94806
81491
ĐB
452694
791458
Phóng to
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 , 6, 8 , 5, 6, 8
1 7
2 0, 3, 3 0, 2
3 1, 2, 4, 4 0, 3, 4, 7
4 1
5 8
6 3, 9 1, 1
7 0, 4, 7
8 6
9 4, 9 0, 1, 5

Xổ số Miền Trung ngày 28/4/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8
63
16
G7
130
639
G6
3814
6745
1854
5318
8728
7015
G5
7426
5686
G4
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
G3
31159
65235
28999
83454
G2
74414
85228
G1
08297
68626
ĐB
506979
400766
Phóng to
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 , 2 , 2
1 4, 4 6, 8
2 4, 5, 6 6, 8, 8
3 0, 5, 6 9
4 2, 5 5
5 9, 9 0, 4, 5
6 3 6, 7
7 2, 9
8 5, 6
9 7 4, 9

Sổ Kết Quả Miền Trung

XSMT 90 ngày

XSMT 160 ngày

XSMT 300 ngày

XSMT 400 ngày

XSMT 500 ngày

Thống kê kết quả xổ số chuyên sâu

Xem thống kê

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ ngay
junubtech highmarkuganda jsbestfashion demnewbeats theimageofficiaL cLickandpush kubraLice raumwerkconcept asineLLa-training strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers