Kết quả xổ số miền nam Thứ 5

Xổ số Miền Nam ngày 19/1/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
37
58
03
G7
217
460
065
G6
9624
4995
6818
0722
3003
7804
3922
9894
7763
G5
7621
7572
6283
G4
24636
89959
10178
00560
29978
53745
92102
84096
45535
51126
05188
07401
92173
45401
08758
85511
77061
66156
39033
55638
83957
G3
69362
51285
38600
80852
69177
73823
G2
52761
58091
12051
G1
91069
95230
64156
ĐB
067127
495709
908607
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 2 , 0, 1, 1, 3, 4, 9 , 3, 7
1 7, 8 1
2 1, 4, 7 2, 6 2, 3
3 6, 7 5 3, 8
4 5
5 9 2, 8 1, 6, 7, 8
6 0, 1, 2 0 1, 3, 5
7 8, 8 2, 3 7
8 5 8 3
9 5 1, 6 4

Xổ số Miền Nam ngày 12/1/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
85
28
51
G7
283
613
760
G6
7321
7623
5384
5561
6223
9139
0202
6070
0098
G5
2952
7542
9640
G4
41130
01341
26461
23426
43461
50444
17330
16653
36658
10915
42323
90692
16532
44968
35379
30511
63235
30209
27751
56813
82264
G3
04515
34506
22092
49391
75473
86230
G2
61981
75433
19588
G1
83359
70289
69296
ĐB
470279
883853
426832
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 6 , 2, 9
1 5 3, 5 1, 3
2 1, 3, 6 3, 3, 8
3 0, 0 2, 3, 9 0, 2, 5
4 1, 4 2 0
5 2 3, 3, 8 1, 1
6 1, 1 1, 8 0, 4
7 9 0, 3, 9
8 1, 3, 4, 5 8
9 1, 2, 2 8

Xổ số Miền Nam ngày 5/1/2023

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
41
57
37
G7
140
314
046
G6
7839
7478
1404
5313
4958
0107
9809
0155
7429
G5
3787
0395
3878
G4
78357
09602
23002
11261
29271
94342
76330
87545
84416
19259
41989
07039
73351
85901
75997
68537
82394
57990
72108
25886
23451
G3
67718
41426
07613
84886
42641
26371
G2
88463
64939
66647
G1
34824
74534
05305
ĐB
742910
822288
078483
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 2, 2, 4 , 1, 7 , 8, 9
1 0, 8 3, 3, 4, 6
2 6 9
3 0, 9 9, 9 7, 7
4 0, 1, 2 5 1, 6, 7
5 7 1, 7, 8, 9 1, 5
6 1, 3
7 1, 8 1, 8
8 7 6, 8, 9 3, 6
9 5 0, 4, 7

Xổ số Miền Nam ngày 29/12/2022

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
50
59
42
G7
345
505
798
G6
2285
2990
5617
5948
9078
2121
4867
6990
2527
G5
2538
4893
6053
G4
64121
58948
57467
87207
63205
31283
41038
46219
72008
76552
75153
06646
55945
89497
91444
44982
02937
43621
73164
86143
81612
G3
84219
34867
23526
75139
06064
74730
G2
59010
79276
05487
G1
85945
17420
47506
ĐB
864003
659929
892443
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 3, 5, 7 , 5, 8
1 0, 7, 9 9 2
2 1 1, 6, 9 1, 7
3 8, 8 9 0, 7
4 5, 8 5, 6, 8 2, 3, 3, 4
5 0 2, 3, 9 3
6 7, 7 4, 4, 7
7 6, 8
8 3, 5 2, 7
9 0 3, 7 0, 8

Xổ số Miền Nam ngày 22/12/2022

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8
24
50
94
G7
181
778
088
G6
1359
4219
3455
7582
6380
3466
0015
1530
7114
G5
1006
6553
1108
G4
92637
67860
77475
64724
27999
55359
99420
00793
02001
89579
98078
81834
47658
03001
39449
24873
67201
06464
30802
11849
11328
G3
63289
23203
39844
60319
89071
30405
G2
53815
30503
25612
G1
81865
57703
51810
ĐB
457607
060911
844412
Phóng to
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 , 3, 6, 7 , 1, 1, 3 , 1, 2, 5, 8
1 5, 9 1, 9 2, 2, 4, 5
2 0, 4, 4 8
3 7 4 0
4 4 9, 9
5 5, 9, 9 0, 3, 8
6 0 6 4
7 5 8, 8, 9 1, 3
8 1, 9 0, 2 8
9 9 3 4

Sổ Kết Quả Miền Nam

XSMN 90 ngày

XSMN 160 ngày

XSMN 300 ngày

XSMN 400 ngày

XSMN 500 ngày

Thống kê kết quả xổ số chuyên sâu

Xem thống kê

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ ngay
junubtech highmarkuganda jsbestfashion demnewbeats theimageofficiaL cLickandpush kubraLice raumwerkconcept asineLLa-training strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers