Kết quả xổ số miền nam Thứ 3

Xổ số Miền Nam ngày 24/1/2023

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8
71
40
75
G7
977
980
860
G6
1769
1374
4077
1438
1790
2135
2172
2192
5865
G5
6487
7863
3128
G4
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930
51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195
G3
97224
97921
08989
24510
53530
59288
G2
40848
68746
56839
G1
42081
19888
50420
ĐB
368280
831255
790795
Phóng to
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0
1 3 0, 3, 7 9, 9
2 1, 4 8
3 7, 8 0, 5, 8 0, 7, 9
4 8 0, 6 6, 9
5 0, 2, 3, 5
6 1, 9 3 0, 3, 5
7 1, 2, 4, 7, 7 2, 5
8 0, 7 0, 7, 9 8
9 4, 8 0 2, 5, 5

Xổ số Miền Nam ngày 17/1/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
85
83
97
G7
566
213
479
G6
0232
8908
3577
4613
3754
7479
1348
4390
9999
G5
3530
6487
8976
G4
45416
81818
66990
44330
63109
70247
54414
01806
10709
71620
97551
97295
39141
02265
60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537
G3
10925
59433
29637
94124
89076
61180
G2
06292
39555
59798
G1
69119
90950
85446
ĐB
893450
171253
364533
Phóng to
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 , 8, 9 , 6, 9
1 4, 6, 8 3, 3
2 5 0, 4
3 0, 0, 2, 3 7 0, 3, 5, 7
4 7 1 8
5 0 1, 3, 4, 5
6 6 5 7
7 7 9 4, 6, 6, 7, 9
8 5 3, 7 0
9 0, 2 5 0, 6, 7, 8, 9

Xổ số Miền Nam ngày 10/1/2023

Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
G8
48
27
07
G7
626
387
215
G6
5027
7968
9860
9093
2536
7257
7434
0142
1830
G5
0376
3097
6478
G4
93217
72750
60138
89205
28973
63780
77437
66146
41939
99724
41577
15499
16073
64927
32600
94798
01886
81402
18490
59247
02387
G3
02246
43830
08277
16083
50121
66796
G2
37138
56422
76707
G1
59176
64246
27884
ĐB
686404
409362
978673
Phóng to
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 , 4, 5 , 0, 2, 7, 7
1 7 5
2 6, 7 2, 4, 7, 7 1
3 0, 7, 8, 8 6, 9 0, 4
4 6, 8 6 2, 7
5 0 7
6 0, 8 2
7 3, 6 3, 7, 7 3, 8
8 0 3, 7 6, 7
9 3, 7, 9 0, 6, 8

Xổ số Miền Nam ngày 3/1/2023

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8
41
08
93
G7
180
422
108
G6
2482
3860
2674
7063
3412
8728
1826
9908
2235
G5
9985
9619
6489
G4
20214
43073
89851
58910
32376
11950
02388
39124
55536
60411
60907
83225
04163
56326
85641
55685
77578
03739
01920
74957
64331
G3
28564
93789
04044
72042
53875
78573
G2
49082
40483
47240
G1
37749
05222
33388
ĐB
558222
144979
045594
Phóng to
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 , 7, 8 , 8, 8
1 0, 4 1, 2, 9
2 2 2, 4, 5, 6, 8 0, 6
3 6 1, 5, 9
4 1 2, 4 0, 1
5 0, 1 7
6 0, 4 3, 3
7 3, 4, 6 9 3, 5, 8
8 0, 2, 2, 5, 8, 9 3 5, 9
9 3, 4

Xổ số Miền Nam ngày 27/12/2022

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8
42
55
79
G7
755
006
894
G6
8632
9975
8472
5881
5421
0785
3074
0470
6500
G5
9205
9573
5577
G4
68231
42531
28767
72661
27868
82769
50527
58717
60388
84404
75203
79390
50035
58504
60149
70425
20210
11822
78795
96756
97184
G3
05002
59996
43380
74731
19529
05841
G2
53255
10955
87381
G1
69377
84388
15789
ĐB
114282
505483
422978
Phóng to
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 , 2, 5 , 3, 4, 4, 6 , 0
1 7 0
2 7 1 2, 5, 9
3 1, 1, 2 1, 5
4 2 1, 9
5 5, 5 5, 5 6
6 1, 7, 8, 9
7 2, 5 3 0, 4, 7, 8, 9
8 2 0, 1, 3, 5, 8 1, 4
9 6 0 4, 5

Sổ Kết Quả Miền Nam

XSMN 90 ngày

XSMN 160 ngày

XSMN 300 ngày

XSMN 400 ngày

XSMN 500 ngày

Thống kê kết quả xổ số chuyên sâu

Xem thống kê

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ ngay
junubtech highmarkuganda jsbestfashion demnewbeats theimageofficiaL cLickandpush kubraLice raumwerkconcept asineLLa-training strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers